Při příležitosti 755. výročí první písemné zmínky o Lomnici nad Lužnicí pořádá město Lomnice nad Lužnicí ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni symposium na téma

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme nuceni konání symposia v uvedeném termínu zrušit.

Děkujeme za pochopení

Cílem symposia, nad nímž převzali záštitu hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, starosta města Lomnice nad Lužnicí Petr Baštýř a ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni PhDr. Václav Rameš, je snaha postihnout rozmanité aspekty života v královských a poddanských městech od roku 1265 do konce 18. století. Příspěvky jsou zaměřeny nejenom na každodenní fungování městské samosprávy, vztah s vrchností i vztahy mezi poddanými, kulturu, cechy, ale i zločiny a přestupky, města v dobách míru i v dobách války, vztah s katolickou církví i jinými náboženskými proudy, apod.

Ludmila z Říše, dcera zemřelého Vítka staršího, podporuje svou sestru Kateřinu ve snaze o znovu založení ženského kláštera cisterciaček v Čechách a prodává opatovi Konrádovi ze Zwettlu část svého dědictví ve Walkersdorfu a k tomu přidává i mobiliář, který má být využit ve znovu založeném klášteře. Jedním ze svědků je zde jmenován Oldřich z Lomnice.

Stiftsarchiv Zwettl, Listina z 25. května 1265. Jedná se o první doloženou písemnou zmínku o Lomnici nad Lužnicí.
Autorská práva © palsek 2020, aktualizováno 25. 9. 2020