Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme nuceni konání symposia v uvedeném termínu zrušit.

Děkujeme za pochopení

Aktuální program
 • Není-li uvedeno jinak, je místem konání kostel sv. Václava
 • Vzhledem k opatření COVID-19 může dojít k jistým změnám
Středa 30. září
9:00 - 10:30
Registrace účastníků

Registrují se pouze aktivní účastníci

10:30 - 11:15
Slavnostní zahájení konference
 • vystoupení hejtmanky Jihočeského kraje
 • vystoupení starosty města Lomnice nad Lužnicí
 • vystoupení ředitele Státního oblastního archivu v Třeboni
11:35 - 12:00
Přestávka

Občerstvení zajištěno

12:00 - 12:30
Představení historie kostela sv. Václava a proces jeho obnovy

Mgr. Kateřina Cichrová: Rehabilitace hlavního oltáře Sv. Václava v kostele Sv. Václava v Lomnici nad Lužnicí pro budoucí generace (Národní památkový ústav, územní pracoviště České Budějovice)

12:30 - 14:00
Oběd

Pro aktivní účastníky je připraveno pohoštění v restauraci Farská louka

14:00 - 15:30
Blok přednášek - I.
 • Mgr. Tomáš Bárta Pražák: Obraz mělnických radních z pohledu městského písaře (Památník národního písemnictví, Praha)
 • PhDr. Pavel Holub: „Paměť učiněná, co sobě sousedi humpolečtí do Jeho milosti, urozeného pana, pana Kryštofa Karla z Roupova a na Vorlíku nad Humpolcem stěžují a jaký se jest komu od Jeho milosti pána zkrácení a ublížení stalo.“ (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem)
 • Prof. PhDr. Jaroslav Čechura DrSc.: Za císaře pána - česká města věřiteli Rudolfa II. (Univerzita Karlova, Praha)
 • diskuse
17:00 - 18:00
Večeře

Pro aktivní účastníky je připraveno pohoštění v restauraci Farská louka

18:00 -
Dudácká muzika Javor

Farská louka

Čtvrtek 1. října

Není-li uvedeno jinak, je místem konání kostel sv. Václava

9:00 - 10:00
Blok přednášek - II.
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc.: Mezi poddanstvím a svobodou. Měšťané Jindřichova Hradce a jejich vrchnost v předbělohorském období (Archiv hlavního města Prahy)
 • Doc. PhDr. Josef Hrdlička Ph.D.: Švamberská epizoda v náboženském životě měst a městeček na jihu Čech (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
 • diskuse
10:00 - 10:30
Přestávka

Občerstvení zajištěno

10:30 - 11:50
Blok přednášek - III.
 • PhDr. Daniel Kovář: Městské stejnokroje Českých Budějovic v 17. a 18. století (Státní okresní archiv v Českých Budějovicích)
 • PhDr. Michaela Körnerová Chládková: Město Jindřichův Hradec v 18. století (a na počátku 19. století). Zásadní události v kontextu „velkých dějin“ (Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci)
 • PhDr. Jan Lhoták Ph.D.: Městská správa v poddanských městečkách první poloviny 19. století (správní a sociální souvislosti na příkladu jihozápadních Čech) (Západočeská univerzita, Plzeň)
 • diskuse
11:50 - 13:00
Oběd

Pro aktivní účastníky je připraveno pohoštění v restauraci Farská louka

13:00 - 14:00
Blok přednášek - IV.
 • PhDr. Helena Hálová: Obraz dějin Lomnice nad Lužnicí v dokumentech Státního okresního archivu Jindřichův Hradec (Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci)
 • Mgr. Jakub Huška: Cechovní systém v českých zemích v 18. století: kontinuita či radikální změny? (Spolek pro dějiny řemesel a živností, z. s., Třěština
 • diskuse
14:00 - 14:20
Přestávka

Občerstvení zajištěno

14:20 - 15:30
Blok přednášek - V.
 • PhDr. Daniel Kovář: Budějovičtí žoldnéři při dobývání Lomnice a v jiných válkách 15. a 16. století (Státní okresní archiv v Českých Budějovicích)
 • Mgr. Pavel Koblasa: Městys Kunžak po třicetileté válce (Národní archiv, Praha)
 • PhDr. Jitka Máchalová: Leto a denopis Jana Norberta Zatočila z Löwenbrucku a jeho aktualizace v 19. století (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
 • diskuse
15:30 - 15:45
Přestávka

Občerstvení zajištěno

15:45 - 16:45
Blok přednášek - VI.
 • PhDr. Marek Brčák Ph.D.: Působení kapucínského řádu v českých královských městech v druhé polovině 17. a v první polovině 18. století (Univerzita Karlova, Praha)
 • ThDr. Šárka Steinová Th.D. – PhDr. Filip Paulus: Soužití Židů a křesťanů v zemích Koruny české na počátku 18. století (Národní archiv, Praha)
 • diskuse
17:30 - 18:30
Večeře

Pro aktivní účastníky je připraveno pohoštění v restauraci Farská louka

19:00 -
Autorská práva © palsek 2020, aktualizováno 25. 9. 2020